Strona główna - Oferta Centrum - Warsztaty/wyjazdy - Kim jesteśmy - Kontakt - Mapa Strony

"Zobacz - w małym żołędziu drzemie potężny dąb, z niepozornego jajka wykluwa się piękny ptak. Pamiętaj, że w najwznioślejszej wizji twojej duszy zawsze rodzi się Anioł... Marzenia są nasionami rzeczywistości, więc rozsiewaj je świadomie i mądrze"
 
Przekazy od innych cywilizacji

Artykuły, Informacje 
 
 

Przekazy od innych cywilizacji

Czy kręgi zbożowe są przekazem od OBCYCH?

Oto najsłynniejszy i największy piktogram. Piktogram został odkryty 14 sierpnia 2002 roku w Crabwood w Wielkiej Brytanii. Ten zadziwiający piktogram zawierał twarz obcej istoty, obok której było coś
w rodzaju dysku optycznego. Dysk ten zawierał wyraźną ścieżkę z zakodowaną informacją w systemie cyfrowym. Praktycznie w tydzień po znalezieniu tego piktogramu kilka grup niezależnie od siebie odczytało ten przekaz.
Wystarczyło potraktować ten dysk jak zwykle CD, na którym jest nagrany tekst w kodzie ASCII, który jest ogólnoświatowym standardem cyfrowego zapisu liter. Potrzebne było bardzo dobre zdjęcie kręgu,
z wyraźnie widoczną „ścieżką zapisu”, aby można ją było wprowadzić do komputera. Następnie należało rozwinąć ścieżkę i zamienić ją w ciąg zer i jedynek, czyli postąpić tak, jak gdyby odczytać tekst zakodowany w systemie binarnym na zwykłej dyskietce komputerowej. Tu ważna uwaga – ścieżkę zaczynamy czytać od środka dysku. Przerwy pomiędzy ciągami znaków były wyraźne i nie było żadnych problemów z ich prawidłową lokalizacją. Ostatnim krokiem było przekształcenie uzyskanych w ten sposób wartości zapisanych w systemie 8-bitowym na znaki z systemu ASCII, czyli najbardziej znanego na świecie systemu zapisu.Otrzymujemy:
01000010+01100101+01110111+01100101+01110010+01100101

co po zamianie na kody ASCII daje nam:
01000010 = B
01100101 = e
01110111 = w
01100101 = a
01110010 = r
01100101 = e
(proszę mieć na uwadze, ze każdy znak alfanumeryczny, w tym znaki interpunkcyjne posiada inny kod ascii. Inne kody ascii posiadają też wielkie i małe litery)

A zatem odczytując cały piktogram otrzymamy DOKŁADNIE taki tekst:

Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES.Much PAIN but still time. BELIEVe... There is GOOD up there. We oppose DECEPTION. Conduit CLOSING.

po przetłumaczeniu na język polski (dosłownie):

Strzeżcie się posiadaczy (okazicieli) FAŁSZYWYCH (obłudnych) prezentów i ich ZŁAMANYCH OBIETNIC. Dużo BÓLU (cierpienia), ale wciąż czas. WIERZCIe... Tam gdzieś jest DOBRO (cnota, szczęście). My przeciwstawiamy się OSZUSTWOM (ułudzie). Przewód (przekaz) KOŃCOWY.

Materiał zaczerpnięty ze strony Kręgi Zbożowe - prawda czy fałsz? - www.kregi.d2studio.pl
oraz Fundacja Nautilus - www.nautilus.org.pl