Strona główna - Oferta Centrum - Warsztaty/wyjazdy - Kim jesteśmy - Kontakt - Mapa Strony

"Zobacz - w małym żołędziu drzemie potężny dąb, z niepozornego jajka wykluwa się piękny ptak. Pamiętaj, że w najwznioślejszej wizji twojej duszy zawsze rodzi się Anioł... Marzenia są nasionami rzeczywistości, więc rozsiewaj je świadomie i mądrze"
 
Świńska sprawa - próba ludobójstwa poprzez sztucznie wywołaną pandemię świńskiej grypy cz. II

Artykuły, Informacje 
 
 
(strona 1, 2, 3)
Czy szczepionki mają sens?
30.11.2008

Niniejsza ulotka jest tłumaczeniem z niemieckiego portalu dr Stefana Lanki. Niezależny i nieprzekupny naukowiec, wirusolog dr Stefan Lanka zna doktora Hamera osobiście i naturalnie zna również Germańską Nową Medycynę. Razem ze swoim spółpracownikiem, soziologiem Krefeld, założył pierwsze krytyczne forum w interecie na temat szczepionek i AIDS. Dr Lanka już przed laty i jeszcze przed “wystąpieniem” tzw. “ptasiej grypy” ostrzegał, że “od góry” planowana jest pandemia…
Poza tym obydwoje są autorami m.in.takich książek, jak: “Impfen – Völkermord im dritten Jahrtausend?” (tłum. aut.strony: Szczepienia – ludobójstwo w trzecim tysiącleciu?) czy “Die Vogelgrippe – Ein Krieg der USA gegen die Menschheit” (tłum. aut.strony: Ptasia grypa – wojna,którą USA prowadzi przeciwko ludzkości).

Czy szczepionki mają sens? nauka, medycyna i prawa człowieka.

Nie!
Ponieważ szczepienia są udowodnionym oszustwem. Dotychczas nie było możliwe wywołanie chorób przy pomocy mikrobów. W 1882 roku bakteriolog Koch dopuścił się – na polityczne zlecenie – oszustwa naukowego. Ponieważ ani jemu, ani żadnemu innemu z jego kolegów nie udało się przy pomocy bakterii spowodować domniemanych chorób, wywołał podczas okrutnych eksperymentów na zwierzętach tylko “podobne symptomy” i przeczekał do momentu, w którym mogły być one użyte jako dowód “zakażenia”. Właśnie na tych eksperymentach przeprowadzanych w XIX wieku opierają się dzisiejsze szczepionki.

Tak!
Jeżeli zaakceptuje się i poprze fakt, że przy pomocy “szczepionek” (omijając funkcje bakteriobójcze) wstrzykiwane są ludziom takie neurotoksyny jak rtęć, aluminium, rozpuszczalniki itd.

Nie!
Medycyna naukowa (Virchow, Max von Pettenkofer, Rush, Klein u.a - którzy rozpoznali choroby obiektywnie prawidłowo jako zjawiska znajdujące się w polu napięć pomiędzy zatruciem, niedoborem
a funkcjami mózgu) zdefiniowała “infekcję” wyłącznie jako zatrucie.
Trucizna zawarta np. w zanieczyszczonej fekaliami wodzie, w zepsutych środkach spożywczych,
czy pochodząca z padliny, nazywa się po łacinie “virus”. Przeprowadzone przez nich doświadczenia (oficjalne) obaliły zarówno możliwość “zakażenia” się mikrobami jak i skuteczność “szczepienia”.

Tak!
Jeżeli zaakceptuje się i poprze fakt, że “szczepienia” mają robić z człowieka łatwy do manipulowania obiekt, wierzący w to, że zdrowie nie zależy od niego samego, tylko że potrzebuje silnego państwa
z jego przemysłem farmakologiczym. Ten kto daje się szczepić, najwidoczniej pozwala ze sobą wszystko robić. Przy tym nawet nie zauważa, że pod wpływem antybiotyków, chemioterapii, naświetlań, techniki genetycznej itd. zostaje stopniowo zatruwany i zabijany…

Nie!
Nikt jeszcze nie widział żadnego “wirusa powodującego chorobę”. Ani wirusa ospy prawdziwej,
ani wirusa zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego (Heinego Medina), czy wirusa wywołującego odrę albo wirusa wywołującego zapalenie wątroby, czy też wirusa HIV, wirusa eboli, wirusa świnki, wirusa różyczki, czy wirusa przenoszonego przez kleszcze. Mało tego, nikomu nie udało się ich wyizolować czy udowodnić ich istnienia. Medycyna państwowa wymyśliła te “wirusy”, żeby zakamuflować szkody spowodowane podawaniem lekarstw czy wywołane szczepionkami. Każdy może
to łatwo sprawdzić. W literaturze naukowej nie znajdzie się żadnej publikacji, w której jakiś naukowiec twierdzi i udowadnia, że wyizolował z organizmu ludzkiego wirusa oraz go opisał.
W literaturze naukowej z pobudek czystego oszustwa przedstawia się modele i fotografie komórek
i prezentuje światu jako “wirusy”. Każdy laik może w ciągu kilku dni nauczyć się jak wyizolować,
sfotografować i opisać istniejące, zupełnie nieszkodliwe wirusy.

Tak!
Jeżeli zaakceptuje się i poprze fakt, że przy pomocy “szczepionek” jest i dalej będzie prowadzona “masowa kontrola populacji” w krajach trzeciego świata – eutanazja. W podawanych tam szczepionkach znajdują się hormony towarzyszące ciąży (aby zapobiec zapłodnieniu) albo genetycznie aktywny kwas nukleinowy, plutonium (w celu sterylizacji osobników męskich) Przy pomocy tych środków zostały zatrute całe plemiona. Jeżeli już znajdują się w tych szczepionkach te same neurotoksyny, jak w naszych szczepionkach, to wówczas mają one 100- czy 1000-krotnie silniejszą koncentrację. Wynikające z tego “skutki uboczne spowodowane szczepionkami”, takie jak; ostra niewydolność wątroby i spowodowany tym krwotok w całym organiźmie zostają wówczas nazywane infekcją spowodowaną wirusem “Ebola” “Marburg”, “Krim-Kongo”, “Lassa”, albo “AIDS”.

Nie!
Już od czasów Pasteura szczepionki nie mają takiego składu, jak się oficjalnie twierdzi, a mianowicie: wirusy i zarazki, czy ich części! Jeżeli zwróci się do odpowiednich urzędów z prośbą o wyjaśnienie, gdzie charakterystyka “szczepionki” została, opisana, to otrzyma się odpowiedź, że jest to chroniona przez państwo tajemnica producenta. Od placówek zdrowia, izb lekarskich i lekarzy, nie dowiesz się,
że w każdej szczepionce znajdują się takie ciężkie neurotoksyny, jak rtęć, aluminium, rozpuszczalniki, itd., bez których “szczepionka” w ogóle by nie dawała żadnej reakcji! Z reguły szczepionki nie mają żadnych ulotek.

Tak!
Jeżeli zaakceptuje się i poprze fakt, że amerykański urząd do spraw epidemii (Centers for Disease Control and Prevention – CDC; pol. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób oraz działający w jego ramach program Epidemic Intelligence Service: EIS) oraz Pentagon manipulują narodowymi urzędami zdrowia przez co światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przy pomocy parlamentów zdobyła pole do działania i każdej chwili i wszędzie może pozbawić każdego obywatela prawa do wolności. Przez szerzenie nieprawdziwych wypowiedzi na temat broni biologicznej, że np. wąglik (łac. anthrax) i inne mikroorganizmy są podobno powodem tzw. chorób (ospa prawdziwa, poliomyelitis: Choroba Heinego-Medina, itd.) prowadzony jest psycho-terror przeciwko własnemu narodowi.

Nie!
Wszystkie opublikowywane dane wskazują wyraźnie na to, że “szczepionki” nigdy nie miały wpływu
na zmniejszenie przypadków chorobowych. Wręcz przeciwnie. Tutaj łatwo zauważyć oszustwo
zwolenników szczepień, przy zestawianiu statystyk. Również przy definiowaniu różnych tzw. chorób zakaźnych: żeby można było “udowodnić”działanie szczepionek, Nazwy te ciągle się zmieniają.
Przykładem mogą służyć: ospa prawdziwa i Heinego-Medina (poliomyelitis) Choroby te zniknęły prawie całkowicie, żeby udowodnić działanie szczepionek. W zamian za to kreuje się nowe nazwy chorób zakaźnych, jak np. AIDS.

Tak!
Jeżeli zakceptuje się popełnianie ludobójstwa we własnym kraju, jakim w myśl Kodeksu Karnego są szczepienia:
Art. 118. § 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Ten, kto po zapoznaniu się z tymi faktami w dalszym ciągu zaleca, czy przeprowadza albo akceptuje szczepienia, powinien być właściwie karany.

Sprawdźcie sami wymienione powyżej fakty. Można to zrobić w następujący sposób: zwróć się
do odpowiednich urzędów z prośbą o udostępnienie naukowych publikacji, w których jakikolwiek naukowiec twierdzi i udowadnia, że udało mu się wyizolować wirusa z chorego organizmu ludzkiego (”wirusa” wywołującego chorobę) oraz dokładnie go opisał. Byłoby to spełnieniem pierwszego postulatu Kocha (Postulaty Kocha – to podstawowe reguły diagnostyczne przedstawione przez Roberta Kocha
w 1892 roku. Spełnienie tych postulatów jest dowodem na to, że konkretny mikroorganizm może powodować określoną chorobę.)

Ulotka ta została pierwszy raz rozdana dnia 23.10.2001 podczas publicznej, otwartej dyskusji w mieście Linz (Austria) i zyskała wysoką aprobatę doktora Lanki.
 

Źródło: http://www.goldenline.pl/forum/zdrowie-i-mity/1202868


Zobacz film - bardzo ważna wypowiedź dr Piotra Bein - niezależnego badacza
dla Uniwersytetu Miasta Hiroszima, który bada sprawy ludobójstwa XX i XXI wieku.
 
 
 
 
 
 


ZOBACZ:
Petycja przeciwko przymusowym szczepieniom na grypę.